صفحه اصلی > دوره های آموزشی > آمادگی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

نقشــــه برداری
برای بهره مندی از 4% تخفیف ثبت نام اینترنتی هم اکنون کلیک کنید


• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن
• مبحث اول ( تعاريف )
• مبحث دوم ( نظامات اداری )
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )
• دستورالعملهای تيپ نقشه‌برداری ( نشريه شماره 119و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزی )
• متره و برآورد كارهای نقشه‌برداری
• نقشه‌برداری عمومی ( در حد اطلاعات دانشگاهی)
• كاربرد روشها و دستگاه‌های نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
• كاربرد عكس‌های هوايی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی
• تعيين موقعيت املاك
• پياده كردن نقشه‌های طراحي شده ساختمانها، محل پی‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها درساختمان،هندسه ساختمان و معابر
• گرايشهای ميكروژئودزی ( جهت رفتارسنجی و كنترل سازه‌های سنگين )، فتوگرامتری كاربردی، سيستمهای اطلاعات جغرافيايی( LIS , GIS ) در حد كاربردی
• كنترل بر و كف در ساختمان‌سازی
از امتيازات استثـنايی خانه عمران برای شـركت كنندگان در دوره های آمـادگی آزمون‌ها، اعطاء گواهينامه بازآمـوزی با ذكر عنوان و مدت دروس گذرانده شده از سـوی اين مركز می باشد كه با تـوجه به اعتـبار گواهينامه های خانه عمـران اين ويژگی جذابيت مضـاعفی را برای داوطلبان ايجاد نموده است.