صفحه اصلی > دوره های آموزشی > آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

تأسیسات مکانیکی
برای بهره مندی از 4% تخفیف ثبت نام اینترنتی هم اکنون کلیک کنید


نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها و تشكل های مهندسی، حرفه ای صنفی كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته می شود.
هدف سازمان نظام مهندسی ساختمان از وضع اين مقررات تامين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقا دانش فنی و كيفيت كار صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و ايجاد مكانيزم‌های مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همكاری مهندسين می باشد.
خانه عمران ضمن برخورداری از نيروهای متخصص، متعهد با بهره‌گيری از توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز فراگيران و براساس انجام نيازسنجی های متعدد تدوين و اجرا می کند.
اين مؤسـسـه با ارائه خدمات مطلوب خود و پرورش قوی‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطـلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی (آزمون‌های ورود به حـرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به كـار مهندسـی ساختمان) در رشته‌های مختلف به ويژه عمران و معماری را به خود اختصاص دهد. كلاس‌های آمادگی اين مؤسـسه مشتمل بر رشـته های زير در ساعات غير اداری و يا در روزهای آخر هفته برگزار می گردد.


:: منابع آزمون نظام مهندسی رشته تأسیسات مکانیکی)::


• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن
• مبحث اول ( تعاريف )
• مبحث دوم ( نظامات اداری )
• مبحث دوازدهم ( ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا )
• مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی )
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی )
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتی )
• مبحث هفدهم (لوله‌كشی گاز طبيعی)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)
طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی که کلیه موارد ذکر شده تدریس می گردد.

از امتيازات استثـنايی خانه عمران برای شـركت كنندگان در دوره های آمـادگی آزمون‌ها، اعطاء گواهينامه بازآمـوزی با ذكر عنوان و مدت دروس گذرانده شده از سـوی اين مركز می باشد كه با تـوجه به اعتـبار گواهينامه های خانه عمـران اين ويژگی جذابيت مضـاعفی را برای داوطلبان ايجاد نموده است.