صفحه اصلی > دوره های آموزشی > آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری - طراحی معماری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

معماری - طراحی معماری
برای بهره مندی از 4% تخفیف ثبت نام اینترنتی هم اکنون کلیک کنید


نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها و تشكل های مهندسی، حرفه ای صنفی كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته می شود.
هدف سازمان نظام مهندسی ساختمان از وضع اين مقررات تامين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقا دانش فنی و كيفيت كار صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و ايجاد مكانيزم‌های مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همكاری مهندسين می باشد.
خانه عمران ضمن برخورداری از نيروهای متخصص، متعهد با بهره‌گيری از توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز فراگيران و براساس انجام نيازسنجی های متعدد تدوين و اجرا می کند.
اين مؤسـسـه با ارائه خدمات مطلوب خود و پرورش قوی‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطـلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی (آزمون‌های ورود به حـرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به كـار مهندسـی ساختمان) در رشته‌های مختلف به ويژه عمران و معماری را به خود اختصاص دهد. كلاس‌های آمادگی اين مؤسـسه مشتمل بر رشـته های زير در ساعات غير اداری و يا در روزهای آخر هفته برگزار می گردد.


:: منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری - طراحی معماری)::


• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی)
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندی و تنظيم صدا)
• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويی در مصرف انرژی)
• مبحث بيستم ( علائم و تابلوها)
• مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل)
• مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
• طرح معماری
• جزئيات اجرائی ساختمان
• ضوابط آتش نشانی
• ضوابط بلند مرتبه سازی
• ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولين که کلیه موارد ذکر شده تدریس می گردد.

از امتيازات استثـنايی خانه عمران برای شـركت كنندگان در دوره های آمـادگی آزمون‌ها، اعطاء گواهينامه بازآمـوزی با ذكر عنوان و مدت دروس گذرانده شده از سـوی اين مركز می باشد كه با تـوجه به اعتـبار گواهينامه های خانه عمـران اين ويژگی جذابيت مضـاعفی را برای داوطلبان ايجاد نموده است.