صفحه اصلی > دوره های آموزشی > آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری - نظارت دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

معماری - نظارت

( تستی عمومی و تخصصی و ترسیمی)
برای بهره مندی از 4% تخفیف ثبت نام اینترنتی هم اکنون کلیک کنید


نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها و تشكل های مهندسی، حرفه ای صنفی كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته می شود.
هدف سازمان نظام مهندسی ساختمان از وضع اين مقررات تامين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقا دانش فنی و كيفيت كار صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و ايجاد مكانيزم‌های مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همكاری مهندسين می باشد.
خانه عمران ضمن برخورداری از نيروهای متخصص، متعهد با بهره‌گيری از توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز فراگيران و براساس انجام نيازسنجی های متعدد تدوين و اجرا می کند.
اين مؤسـسـه با ارائه خدمات مطلوب خود و پرورش قوی‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطـلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی (آزمون‌های ورود به حـرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به كـار مهندسـی ساختمان) در رشته‌های مختلف به ويژه عمران و معماری را به خود اختصاص دهد. كلاس‌های آمادگی اين مؤسـسه مشتمل بر رشـته های زير در ساعات غير اداری و يا در روزهای آخر هفته برگزار می گردد.


:: منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری (نظارت)::


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرايي آن • مبحث اول (تعاريف)
• مبحث دوم ( نظامات اداری )
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)
• مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی)
• مبحث نهم( طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)- فصول اول تا نهم
• مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی)
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندی و تنظيم صدا)
• مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويی در مصرف انرژی)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل )
• راهنمای صرفه‌جويی در مصرف انرژی
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا)
• گودبرداري و سازه‌های نگهبان
• روشها و جزئيات اجرائی ساختمان
• مسائل مكانيكی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان) که کلیه موارد ذکر شده تدریس می گردد.
از امتيازات استثـنايی خانه عمران برای شـركت كنندگان در دوره های آمـادگی آزمون‌ها، اعطاء گواهينامه بازآمـوزی با ذكر عنوان و مدت دروس گذرانده شده از سـوی اين مركز می باشد كه با تـوجه به اعتـبار گواهينامه های خانه عمـران اين ويژگی جذابيت مضـاعفی را برای داوطلبان ايجاد نموده است.