صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > شهرسازی > مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان 

  لیست منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی

1390

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

1392

  مبحث اول: تعاریف

1384

   مبحث دوم: نظامات اداری

1392

  مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان

1396

  مبحث بیستم: الزامات عمومي ساختمان

1395

  مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل

-

  مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

-

  اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري

-

  روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري

-

  مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري

-

  حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور

-

  اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران

برای خرید هر یک از منابع روی آن کلیک نمایید

 موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

 تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

آخرین اخبار آزمون های نظام مهندسی در کانال  T.me/Azmoon_Eng