صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > ترافیک > مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان 

لیست منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک

1390

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

1392

 مبحث اول: تعاریف

1395

  مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل

-

  طراحي راههاي شهري

-

  مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك

-

  مشخصات فني و اجرائي معابر

-

  مهندسي ترافيك و ترابري

-

  ايمني معابر

-

  حمل و نقل همگانيبراي

-

  اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

-

  مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

برای خرید هر یک از منابع روی آن کلیک نمایید

 موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

 تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

آخرین اخبار آزمون های نظام مهندسی در کانال  T.me/Azmoon_Eng