صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > تأسیسات برقی > مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان 

رشته تاسيسات برقی (طراحی)

1390

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

1395

  مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق

1395

  مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها

1392

  مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی

1389

  مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی

1395

  مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل

1392

  مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها

-

  راهنمای مباحث مقررات ملی ( 3 - 13 - 19 - 21 )

-

  نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-

  اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

-

  مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

برای خرید هر یک از منابع روی آن کلیک نمایید

 تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

 تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

آخرین اخبار آزمون های نظام مهندسی در کانال  T.me/Azmoon_Eng

 

 

 

رشته تاسيسات برقی (نظارت)

1390

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

1392

  مبحث اول: تعاریف

1384

   مبحث دوم: نظامات اداری

1395

  مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق

1392

  مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

1395

  مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها

1392

  مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی

1389

  مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی

1395

  مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل

1392

  مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها

-

  راهنمای مباحث مقررات ملی ( 3 - 13 - 19 - 21 )

-

  نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

-

  اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

-

  مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

برای خرید هر یک از منابع روی آن کلیک نمایید

 تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

 تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

آخرین اخبار آزمون های نظام مهندسی در کانال  T.me/Azmoon_Eng