صفحه اصلی > دوره های آموزشی > آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران - نظارت دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 عمران - نظارت (فولاد، بتن، زلزله، بارگذاری، خاک و پی)


برای بهره مندی از 4% تخفیف ثبت نام اینترنتی هم اکنون کلیک کنید
نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها و تشكل های مهندسی، حرفه ای صنفی كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته می شود.
هدف سازمان نظام مهندسی ساختمان از وضع اين مقررات تامين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقا دانش فنی و كيفيت كار صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و ايجاد مكانيزم‌های مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همكاری مهندسين می باشد.
خانه عمران ضمن برخورداری از نيروهای متخصص، متعهد با بهره‌گيری از توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز فراگيران و براساس انجام نيازسنجی های متعدد تدوين و اجرا می کند.
اين مؤسـسـه با ارائه خدمات مطلوب خود و پرورش قوی‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطـلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی (آزمون‌های ورود به حـرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به كـار مهندسـی ساختمان) در رشته‌های مختلف به ويژه عمران و معماری را به خود اختصاص دهد. كلاس‌های آمادگی اين مؤسـسه مشتمل بر رشـته های زير در ساعات غير اداری و يا در روزهای آخر هفته برگزار می گردد.


:: منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (نظارت)::
• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه‌های اجرائی آن
• مبحث اول ( تعاريف)
• مبحث دوم ( نظامات اداری)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)
• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)
• مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی)
• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي)
• مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)
• مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا
• راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه
• تحليل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و كلی)
• روشها و جزئيات اجرايی ساختمان.
دروس تدریس شده در خانه عمران مباحث فولاد،بتن، خاک و پی، زلزله و بارگذاری و ... می باشد.

از امتيازات استثـنايی خانه عمران برای شـركت كنندگان در دوره های آمـادگی آزمون‌ها، اعطاء گواهينامه بازآمـوزی با ذكر عنوان و مدت دروس گذرانده شده از سـوی اين مركز می باشد كه با تـوجه به اعتـبار گواهينامه های خانه عمـران اين ويژگی جذابيت مضـاعفی را برای داوطلبان ايجاد نموده است.