صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > قوانین و مقررات 

 

قوانین و مقررات

ضوابط و دستورالعمل صدور و اعتبار گواهی قبولی آزمون های حرفه ای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان

شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقا پروانه اشتغال

انواع آزمون و مستندات قانونی

آخرین مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها بر اساس عنوان مدرک تحصیلی

فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز معتبر آموزشی

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن

دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مهندسان پیشکسوت

دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی

شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن

شیوه نامه اجرایی طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز

آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها-معادل سازی دروس فارغ التحصیلان رشته معماری

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان