صفحه اصلی > آزمون نظام مهندسی > عمران > منابع آزمون ورود به حرفه مهندسان 

لیست منابع آزمون نظام مهندسی عمران - نظارت

1390

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

1392

  مبحث اول ( تعاريف)

1384

  مبحث دوم ( نظامات اداري)

1396

  مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)

1392

  مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )

1392

  مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)

1392

  مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)

1392

  مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )

1392

  مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )

1392

  مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)

1392

  مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)

1395

  مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)

1392

  مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)

1392

  آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰)

1390

  راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي

-

  تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)

-

  روشها و جزئيات اجرايي ساختمان

-

  گودبرداري و سازه هاي نگهبان

-

  مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها 

برای خرید هر یک از منابع روی آن کلیک نمایید

 تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

 تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

آخرین اخبار آزمون های نظام مهندسی در کانال  T.me/Azmoon_Eng

 

لیست منابع آزمون نظام مهندسی عمران - اجرا

1390

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

1384

   مبحث دوم ( نظامات اداري)

1395

  مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)

1392

  مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )

1396

  مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)

1392

  مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )

1392

  مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)

1392

  مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)

1392

  مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )

1392

  مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )

1392

  مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)

1392

  مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)

1395

  مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)

1396

  مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۱)

1396

  مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي

1389

  مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي

1396

  مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)

1389

  مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي)

1396

  مبحث بيستم (علائم و تابلوها)

1395

  مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)

1392

  مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)

1392

  آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰)

-

  گودبرداري و سازه هاي نگهبان

1390

  راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي

-

  روشها و جزئيات اجرايي ساختمان

-

  قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها

-

  قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري

-

  قوانين صنعت بيمه و ماليات

-

  مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

-

  قانون كار

-

  ماشين آلات ساختماني

-

  مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها 

برای خرید هر یک از منابع روی آن کلیک نمایید

 تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

 تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

آخرین اخبار آزمون های نظام مهندسی در کانال  T.me/Azmoon_Eng

 

 

لیست منابع آزمون نظام مهندسی عمران - محاسبات

1392

  مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )

1392

  مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)

1392

  مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)

1392

  مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )

1392

  مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )

1392

  مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)

-

  اصول و مباني استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي)

-

  مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان  

برای خرید هر یک از منابع روی آن کلیک نمایید

 تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.

 تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

آخرین اخبار آزمون های نظام مهندسی در کانال  T.me/Azmoon_Eng