مرجع آزمون های تخصصی صنعت ساختماننمونه سؤالات آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان آبان1393

تاريخ آزمون

رشته

پايه

آبان1393

تاسيسات برقي

سه

ترافيك

سه

تاسيسات مکانيکي

سه

معماري (نظارت)

سه

شهرسازي

سه

عمران(محاسبات)

سه

عمران(نظارت)

سه

عمران(اجرا)

سه

نقشه برداري

سه

معماري(اجرا)

سه

 

 

  • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Safetyhouse
  • سایت CMBA


سمینار عمران

telegram

نظام مهندسی معماری

cstore

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری2