صفحه اصلی > آزمون کاردان های فنی ساختمان > تأسیسات مکانیکی > مواد آزمون کاردان های فنی ساختمان 

مواد آزمون کاردان های فنی ساختمان مرداد 94

 

رشته تأسيسات مكانيكي (كارداني)

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –( 1390)
مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش( 1384 )
مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (1392 )
مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)- (1391 )
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )- (1391 )
مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389 )
مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)
*موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسيسات مكانيكي
اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي و الزامات آن مراجع علمي و فني معتبر بين المللي، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي*

  راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد و از مراجع معتبر فني و مهندسي شامل كتابهاي دانشگاهي و انجمنهاي بين‌المللي صنعت تأسيسات استفاده گردد.


تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
تذكر2 :
در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر3 :
آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.