صفحه اصلی > آزمون کاردان های فنی ساختمان > شهرسازی > مواد آزمون کاردان های فنی ساختمان 

مواد آزمون کاردان های فنی ساختمان مرداد 94

 

رشته شهرسازي (كارداني)

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –( 1390 )
مبحث اول ( تعاریف )- ( 1392 )
مبحث دوم ( نظامات اداري )- (1384 )
مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( 1392)
مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( 1384 )
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل )- ( 1391 )
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
*روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري
حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه
اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

 

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
تذكر2 :
در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر3 : آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.