صفحه اصلی > آزمون کارشناسی رسمی دادگستری > مواد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 

مواد آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

 

رشته (راه و ساختمان)


جوش و فولاد
بتن
مصالح
ثبت و املاک
نقشه برداری
راه سازی
حقوقی
شرایط عمومی پیمان
تحلیل و بارگذاری
ایمنی و نشریه 55
تأسیسات مکانیکی و برقی
خاک و پی

 

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.