صفحه اصلی > آزمون دکتری > دپارتمان مشاوره 

دپارتمان مشاوره آزمون دکتری

 

دپارتمان مشاوره


:: واحد مشاوره تحصیلات تکمیلی خانه عمران به منظور ارائه خدمات مطلوب به داوطلبان محترم آزمون دکتری، برنامه زمانبندي مشاوره خود را متواليا اعلام مي نمايد. در این برنامه از نفرات برتر و مشاورین مربوط به گرایشهای مختلف دعوت شده است که در روزهای معینی جهت راهنمایی داوطلبان و اعضای محترم خانه عمران در این واحد حضور یابند. لطفا جهت اعلام درخواست خود فرم مربوطه را تکمیل نمائید.

: